Lederudvikling - karrierevej - selvudviklingsforløb - motivation

Lederudvikling

Inspirerende karriereudvikling og erfaringsudveksling for ledere

Lederudvikling er et selvudviklingsforløb, hvor du lærer stærke værktøjer til dig selv og dit team.

Som leder skal du være i konstant bevægelse. Du skal udvikle dig selv, udarbejde bæredygtige strategier samt inspirere og motivere dine medarbejdere.

Din bedste investering kan vise sig at være en erfaren coach, som kan sætte gang i refleksionerne og give dig selvindsigt. Gennem en faglig dialog i en uforpligtende relation med en ligeværdig sparringspartner vil vi kunne udveksle erfaringer om problemstillinger, som vil skabe fornyet inspiration og energi.

Hvem: Målgruppen er personer i lederstillinger (mellemledere, projektledere, afdelingsledere), som ønsker personlig og professionel udvikling.

Hvorfor: Formålet er at dele praktiske erfaringer og tips, som vil udvide din horisont og lade dig udforske dine skjulte ressourcer, som vil gøre dig til en bedre leder og person.

Hvordan: Du vil flytte og udvikle dig gennem:

 • Direkte og fortrolig sparring i forskellige ledelsesdiscipliner
 • Personligt tilpasset coaching og træning med praktiske øvelser
 • Rådgivning til udarbejdelse og implementering af værdibaserede og bæredygtige strategier

Hvad: Du får mulighed for at lære om forskellige ledelses- og medarbejderværktøjer og får sparring og rådgivning omkring:

 • Forhandlingsværktøjer
 • Konfliktløsning
 • Teammotivering
 • Ledelsesstrategi
 • Projektstyring
 • Forandringsledelse
 • Procesoptimering
 • Agil planlægning
 • Risiko- og issue-håndtering
 • Ressource- og økonomistyring
 • Teametablering (roller og ansvarsfordeling)
 • Projektportaler
 • Forretningsanalyse
 • Medarbejdertrivsel
 • Gate-modeller
 • Projektledelsesmetoder
 • Præsentationsteknikker

Ring eller skriv for at få et tilbud.