DreamCoach - Persondatapolitik - coaching - coach - Allerød

PERSONDATAPOLITIK

Opdateret: mandag den 21. maj 2018

1. Baggrund

DreamCoach ApS (CredoNobis Coaching ApS) er forpligtet til at beskytte vores kunders personlige oplysninger og tager sit ansvar for sikkerheden af kunders oplysninger meget alvorligt.

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside eller anvender vores tjenester i øvrigt.

Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi har stor respekt for dit privatliv, og vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig.

Denne politik indeholder følgende:

 • Hvilke persondata vi indsamler og behandler i forbindelse med dit forhold til os som kunde og gennem din brug af vores websted, mobilapplikationer og onlinetjenester;
 • Hvor vi får dataene fra;
 • Hvad vi foretager os med disse data;
 • Hvordan vi opbevarer disse data;
 • Hvem vi overfører/deler disse data med;
 • Hvordan vi forholder os til dine databeskyttelsesrettigheder;
 • Og hvordan vi overholder databeskyttelseslovene.

Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

2. Kontaktoplysninger og dataansvarlig person

Du kan kontakte vores dataansvarlige, Miglena Dermendjieva

E-mail: info@dreamcoach.dk

Mobil: +45 25383855

DreamCoach ApS / CredoNobis Coaching ApS
Nøglegårdsvænge 33
3540 Lynge

Danmark

 

3. Persondatadefinition

Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis data vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data. Enhver afgivelse af personfølsomme data, f.eks. som en del af en henvendelse i vores kontaktformular, er således frivillig.

4. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du benytter vores kontaktformular, eller når du henvender dig til os som kunde, f.eks. i forbindelse med vores coaching- eller konsulentydelser.
Når du opretter en henvendelse, bliver du bedt om at udfylde en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer og adresse.  Vi bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig, samt behandle din forespørgsel, herunder oprette en sag i vores system, hvis det er aktuelt.
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller udfylder vores kontaktformular, bliver du bedt om at afgive din e-mailadresse og dit navn. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som abonnent i vores nyhedsbrevstjeneste, MailChimp. Efter tilmelding modtager du en e-mail, hvori du skal bekræfte din tilmelding. Bekræfter du ikke din tilmelding, vil du ikke blive oprettet som abonnent, og vi vil derfor ikke behandle dine oplysninger. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev igen ved at trykke på afmeldings-linket i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os direkte.

Vi indsamler dine almindelige personoplysninger (navn, e-mail, mobilnummer og adresse) eller din virksomhedsoplysninger når du skal faktureres. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som kunde i vores økonomisystem E-conomic hvis du har modtaget vores ydelser eller købt vores produkter.

5. Opbevaring/sletning af persondata

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt. Laver du en henvendelse, som viser sig ikke at være aktuel alligevel, bliver dine data som udgangspunkt slettet. Gamle henvendelser vil ligeledes blive slettet i vores system i det omfang det er i overensstemmelse med virksomhedsprocedurer. Vi opbevarer dine informationer indtil du ikke længere ønsker eller vi ikke længere har legitime grunde til forsætte opbevaringen. Du kan til enhver tid fremsende ønske om sletning til vores persondataansvarlige.

I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retslig forpligtelse. Dette sker f.eks. i forbindelse med en bestilling via vores hjemmesider www.dreamcoach.dk / www.credonobis.com eller betaling af faktura for udført arbejde, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven.

6. Oplysninger vi videregiver

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig som bruger. Dette betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder.
Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

6.1 Betalingsløsning

Betalingstjenesten PayPal håndterer betalinger for bestillinger på vores hjemmesider www.dreamcoach.dk og www.credonobis.com og får i den forbindelse adgang til visse af dine persondata, såsom navn og betalingsoplysninger. Denne behandling er nødvendig for, at vi kan levere onlinebestillinger til dig som bruger.

6.2 Mailsystem, webhotel og webshop

Surftown er online-tjeneste, som er webhotel for vores hjemmesider med webshops (www.dreamcoach.dk og www.credonobis.com) samt mailsystem. I den forbindelse får Surftown adgang til visse af dine persondata, såsom navn og e-mail korrespondance. Denne behandling er nødvendig for, at vi kan håndtere dine henvendelser som kunde.

6.3 Marketingsløsning

Marketingstjenesten MailChimp administrerer vores e-mail kampagner for kunder tilmeldt DreamCoachs eller CredoNobis’ nyhedsbrev(e). I den forbindelse får MailChimp visse af dine personlige oplysninger for at vi kan oprette dig som abonnent i vores nyhedsbrevstjeneste.

6.4 Virksomheder, organisationer og enkeltpersoner

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, undtagen i disse tilfælde:

6.4.1 Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for DreamCoach ApS, hvis vi har dit samtykke. Vi beder om samtykke hver gang vi ønsker at videresende dine informationer. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

6.4.2 Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores informationssikkerhedspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

6.4.3 Af juridiske årsager

For overholdelse af gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

7. Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at få indsigt i dine personoplysninger, rettet urigtige personoplysninger, slettet dine personoplysninger, gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring samt ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Som datasubjekt har du følgende rettigheder:

7.1 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling eller ydelse, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

7.2 Ret til information og kontrol

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed.
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis data ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

7.3 Ret til at gøre indsigelse

Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse. Vi behandler dog som udgangspunkt ikke dine data på med dette formål.
Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

7.4 Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.

8. Informationssikkerhed

Vi anvender udelukkende standardsystemer, som leveres fra cloud-løsninger af virksomheder der holder anerkendte erklæringer omkring informationssikkerheden fra uafhængige tredjepart eller certificeringer for Informationssikkerhed.

Vi beskytter informationer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer på PC, tablet, mobiltelefon etc.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for disse enheder:

 • Antivirus på alle enheder, der behandler personoplysninger.
 • Personoplysninger der lagres på enheder, synkroniseres op i cloud løsningerne
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på DreamCoach ApS / CredoNobis Coaching ApS vegne.
 • Vi følger strenge sikkerhedsprocedurer i opbevaring og offentliggørelse af dine persondata og for at beskytte dem mod uheldigt tab, ødelæggelse eller skade. De data, som du giver os gennem vores hjemmesider dreamcoach.dk og www.credonobis.com , beskyttes ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Socket Layer). SSL er branchens standardmetode til at kryptere personlige oplysninger og kreditkortoplysninger, så de kan overføres sikkert over internettet.

9. Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik.

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med dig.

10. Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

11. Cookie-politik

www.dreamcoach.dk og www.credonobis.com bruger vi cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg, så vi kan forbedre din oplevelse og udvikle vores hjemmeside. For håndtering af cookies gælder, foruden vores persondatapolitik, også vores cookie-politik.