Foredrag for virksomheder og private

Coaching som ledelsesværktøj

Foredragene er værdifulde for virksomheden, da de behandler relevante emner på tværs af organisationen. Derfor får både ledelse og medarbejdere en fælles referenceramme. Foredragenes formål er at dele viden samt skabe fælles forståelse og har en varighed af én til to timer.

Foredragene tilbydes også som workshops med praktiske øvelser til kursusdeltagerne, hvor varighed og sværhedsgrad aftales individuelt.
Nedenstående emner bliver ofte nævnt som mål i de personlige coaching-sessioner.

Præsentationsteknikker og kommunikationstyper

Få dine hovedpointer og budskaber slået fast ved at lære de få, sikre trin til opbygning af præsentationer. Lær om opmærksomhedskurven, og om hvordan du kan bruge forskellige kommunikationsteknikker og sansebaseret kommunikation til at matche alle menneskelige kommunikationstyper. Få styrket din gennemslagskraft og argumentationsevne og fremstå mere troværdig og selvsikker.

Konflikthåndtering og positionering

Håndtér konflikter og dilemmaer bedre både på arbejde og privat. Lær at arbejde intensivt med lytning på forskellige niveauer og perspektivering fra forskellige synsvinkler. Få en anerkendende tilgang, så du lærer at værdsætte forskellige synspunkter. Lær, hvordan du kan bruge GROW-coaching-modellen til at udarbejde konfliktløsningshandlingsplaner.

Stresshåndtering og værdigrundlag

Hvorfor bliver du stresset, og kender du dit værdisæt? De fleste tror, at den største stressfaktor er arbejdsmængden, og at stress kan forebygges ved prioritering af arbejdsopgaverne. Lær, hvordan dine værdier påvirker din work-life balance. Forstå sammenhængen mellem de otte logiske niveauer, som skaber harmoni og balance i dit liv. Lær, hvorfor det er så svært at sige fra, og hvorfor det er så vigtigt at lære at gøre det.

Succesfuld projektledelse

Lær prioriteringernes top-10, og opnå succes med dine projekter. Hvad er de afgørende parametre for at skabe et motiveret team og nå dine deadlines?
Få indsigt i, hvordan du får skudt dit projekt godt i gang. Du lærer konkrete værktøjer til at forventningsafstemme både med projektets deltagere, projektets kunde og projektejeren.

Forhandlingsteknikker

Bliv bedre til at forhandle på arbejdet og på hjemmefronten. Lær forskellen mellem forhandlingspositioner og interesser. Få indsigt i forhandlingselementerne, og hvorfor forventningsafstemning af selve processen er vigtig. Lær om den coachende tilgang til en positiv fælles løsning ved brug af aktiv lytning, positionering og fornægtelse. Få udvidet din forhandlingszone, og styrk din indflydelse på det endelige forhandlingsresultat.