Vær autentisk

DKK 1.995 ekskl. moms

Hvad er din virksomheds DNA og kultur?

På workshoppen får du indsigt i, hvordan dine lederværdier kan afspejles i virksomheden og forankres hos dine medarbejdere og kunder.

Virksomhedsværdierne er bindeledet mellem den operationelle og den strategiske ledelse. De er din virksomheds DNA! Når du forankrer dem i organisationen, skaber du en bæredygtig virksomhedskultur.

Værdierne er ikke blot nogle ord, der skal hænges op på væggen. De har kun værdi, hvis de bliver implementeret i den operationelle hverdag.

På den måde vil du opnå en mindre stresset hverdag, og motiverede medarbejdere, som trives godt. Dine kunder vil blive gladere og mere medgørlige og loyale.

Efter workshoppen vil du have en håndgribelig plan for, hvordan du kan etablere og holde fast ved din virksomhedskultur. Du vil få overblik over indsatsområderne med forskellige aktiviteter og initiativer, som skal prioriteres og vurderes efter konkrete succeskriterier.

Yderligere information

Ydelsestype

Coaching-workshop af 2 timers varighed.
Workshoppen er én af 4 workshops i iværksætterforløbet.

Målgruppe

Iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, som har brug for at skabe overblik over, og struktur på, deres forretning.

Indhold

* Hvad er virksomhedens værdier?
* Deres betydning i den operationelle hverdag
* Definering af indsatsområder for implementering af værdierne
* Prioritering af aktiviteter og projekter
* Kommunikationsværktøj og initiativer

Du får

* Indsigt i dig selv og din bæredygtig ledelsestilgang
* Indsigt i betydningen af dine virksomhedsværdier
* Klarhed om, hvordan du kan skabe en robust fundament
* Prioritering af indsatsområderne for en succesfuld forandring
* Konkretisering af succeskriterierne for dine målsætninger
* Viden om kommunikationsplaner og ansvarsfordeling

Du får en konkret plan, billeder og en lydfil med dig, så du altid har mulighed for at vende tilbage til dem på et senere tidspunkt. For at opnå succes med din forretning, skal du løbende reflektere og tilpasse planen i takt med ændringer i din virksomhed og de aktuelle udfordringer.